Normal_consult_dokter_arts

Het genetisch onderzoek Next Generation Sequencing (NGS) brengt het dna van een tumor in kaart, waardoor een heel gerichte behandeling kan plaatsvinden voor longkankerpatiënten. Honderden van hen waren niet op de hoogte van het bestaan van deze doelgerichte behandeling en zijn te komen overlijden. NGS kan het leven van patiënten met (uitgezaaide) longkanker zo’n twee tot vier jaar verlengen. Dit meldt NOS. 

Afdelingshoofd Longgeneeskunde Joachim Aerts van het Erasmus MC vindt dat iedere longkankerpatiënt NGS zou moeten krijgen bij gespecialiseerde kankercentra. De inzet, uitvoering en interpretatie ervan verschilt vaak per ziekenhuis. En sommige ziekenhuizen stellen met NGS alleen vaak voorkomende mutaties vast. Er zijn tests om zeldzamere mutaties te bepalen, maar die worden minder vaak uitgevoerd.

NGS op gecentraliseerd en op grotere schaal

Aerts, zijn collega’s en zorgverzekeraar CZ zetten zich in voor minder variatie in de toepassing van NGS (ook bekend als moleculaire diagnostiek). Samen willen ze ervoor zorgen dat de diagnostiek op grotere schaal wordt toegepast en de techniek gecentraliseerd wordt, waaronder in een aantal umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek.

Door: Nationale Zorggids