Normal_normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Actueler en accurater zicht op de wachttijden voor medisch-specialistische zorg. Dat is het doel van de nieuwe regeling aanleveren wachttijden msz die op 1 augustus in werking treedt. De nieuwe regeling draagt eraan bij dat patiënten die als gevolg van Covid-19 wachten op zorg, sneller geholpen kunnen worden. De afgelopen maanden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken, zorgverzekeraars en branchepartijen gewerkt aan een nieuwe wachttijdenregeling voor de medisch-specialistische zorg. Een wijziging van de regelgeving stond al langere tijd op de planning, maar door corona en de inhaalzorg is de urgentie hiervan nogmaals benadrukt. Dit meldt de NZa. 

 

De huidige wachttijdregeling bleek niet toereikend om patiënten effectief te bemiddelen naar een zorgaanbieder waar eerder plek is. Niet alleen is de frequentie van aanleveren van gegevens te laag (maandelijks), ook is de voorgeschreven methodiek voor de wachttijden voor behandelingen niet actueel genoeg. De NZa past de wachttijdenregeling daarom op een aantal inhoudelijke punten aan: de aanleverfrequentie gaat omhoog (2 keer per maand), er is een nieuwe methode ontwikkeld om behandelingen inzichtelijk te maken en de lijst van verrichtingen (polikliniek, diagnostiek en behandeling) is geactualiseerd.

Centraal aanleveren en invoeren

Verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de afgelopen periode met de NZa meegedacht over de benodigde aanpassingen, en deze onderdelen zijn vervolgens getoetst in een pilot. Een andere wens van de partijen was om de wachttijden op een centrale plek aan te kunnen leveren en in te voeren en op een centrale website inzichtelijk te maken. Dit wordt mogelijk met ingang van de nieuwe regeling: de gegevens worden ingevoerd in het Zorgbeeldportaal, een middel dat de NZa samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft ontwikkeld. De NZa onderzoekt met de Patiëntenfederatie Nederland hoe de wachttijdinformatie ook beter ontsloten kan worden voor patiënten.

Door: Nationale Zorggids