Normal_operatie__operatiekamer__chirurg

De druk op de ziekenhuis is weer iets verder afgenomen. Inmiddels is 87 procent van de operatiekamers weer beschikbaar, 2 procent meer dan vorige week maandag. Wel geven nog steeds zes ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg slechts deels volgens de planning te kunnen leveren. Twee van deze ziekenhuizen zeggen de norm van zes weken voor een deel van die zorg te overschrijden. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De planbare zorg wordt nu weer in alle ziekenhuizen tenminste deels geleverd. Dit was vorige week 93 procent. Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben uitgeschreven ligt net als voorgaande weken met 97 procent iets onder wat de NZa zou verwachten zonder corona-uitbraak.

Gemiste operaties

Sinds maart 2020 tot en met mei 2021 hebben naar schatting 320.000 minder operaties plaatsgevonden dan normaal. Dat is 22 procent van het aantal operaties dat normaal in een jaar plaatsvindt. De afname is vooral groot bij de niet-urgente operaties, zoals die aan de bovenste luchtwegen en het middenoor, aandoeningen aan de ooglens en knie- en heupvervangingen.

Niet alle zorg wordt ingehaald

Niet al deze operaties moeten worden ingehaald. In sommige gevallen hebben patiënten een andere behandeling ondergaan, of is de noodzaak tot opereren komen te vervallen. Ook kan de zorgvraag lager zijn geweest dan normaal. Het gaat daarbij vooral om ingrepen bij kinderen: het verwijderen van amandelen en het plaatsen van buisjes. Hiervan zijn 65.000 ingrepen minder geweest sinds de corona-uitbraak in maart 2020. Vanwege de coronamaatregelen waren er waarschijnlijk ook minder klachten door verkoudheidsvirussen en daarnaast wordt er de laatste jaren minder snel gekozen voor deze ingrepen.

Een groot deel van de 320.000 operaties zal wel moeten worden ingehaald, zegt de NZa. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft dat eerder voor de periode tot en met december 2020 becijferd op minstens 100.000 operaties. In de afgelopen maanden is dit alleen maar meer geworden. De NZa kijkt samen met de NVA de komende tijd hoe met behulp van hun inhoudelijke expertise nog scherper berekend kan worden hoeveel zorg ingehaald moet worden en voor welke groepen patiënten.

Door: Nationale Zorggids