Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

Dat er meer coronapatienten in het ziekenhuis worden opgenomen, lijkt gelukkig nog geen effect te hebben op de doorgang van kritieke planbare zorg in de ziekenhuizen. De capaciteit hiervoor in de ziekenhuizen blijft stabiel. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Net als twee weken geleden geeft 92 procent van de ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen, volledig volgens planning te kunnen leveren. 8 procent van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren, dat zijn vier ziekenhuizen. Waar 2 weken geleden twee ziekenhuizen aangaven dat zij de kritiek planbare zorg voor een deel niet binnen de norm van zes weken konden leveren, is dat nu nog maar één ziekenhuis.

Verwijzingen

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt net iets onder het verwachte niveau: 94 procent van wat de NZa zonder corona zou verwachten. Dat is een daling van 4 procent ten opzichte van twee weken geleden. In week 29 zijn er 108.300 verwijzingen uitgeschreven. Dat zijn 13.000 minder verwijzingen dan verwacht in deze periode.

Inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Het is essentieel dat hierbij oog blijft voor het herstel van zorgprofessionals en ingezet wordt op de principes van passende zorg, aldus de NZa.

Door: Nationale Zorggids