Alle rookruimtes in kantoren en bedrijfspanden in Nederland moeten dicht

Per 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes in kantoren en bedrijfspanden in Nederland gesloten zijn. Dat betekent dat er vanaf die datum niet meer gerookt mag worden op het werk. Eerder werden in de horeca alle rookruimtes al gesloten en sinds 1 juli van dit jaar geldt dit ook in openbare en overheidsgebouwen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport en onderwijs rookvrij zijn. Dit meldt exPRtease.

De sluiting vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Daarin streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Dat betekent dat 0 procent van de jongeren en zwangere vrouwen dan nog rookt en dat het aantal rokende volwassenen daalt van 20,2 procent (2020) naar 5 procent. Om dat te bereiken wordt stoppen met roken makkelijker gemaakt en beginnen moeilijker.

Veilige werkplek

Roken is een dodelijke verslaving waar elk jaar ongeveer 20.000 mensen aan sterven. Met de sluiting wordt gezorgd dat mensen in alle gebouwen een veilige werkplek hebben. Dit geldt ook voor omstanders en schoonmakers van rookruimtes die het gevaar lopen om schadelijke stoffen binnen te krijgen.

Stoppen met roken

De sluiting van rookruimtes past in een reeks van maatregelen waarmee de overheid roken wil ontmoedigen, onder meer door de verkoop van tabaksproducten te bemoeilijken. Tegelijkertijd wordt stoppen met roken makkelijker, onder meer door de benodigde hulp te vergoeden binnen de basisverzekering.

Rookhokken buiten het gebouw

Bedrijven en organisaties moeten zelf kenbaar maken aan hun werknemers dat de rookruimtes per 1 januari 2022 gesloten zijn en dat verbod zelf handhaven. Rookhokken mogen alleen buiten het gebouw ingericht worden, bijvoorbeeld in abri’s, en mogen niet voor andere doelen gebruikt worden. Zo’n rookruimte mag geen overlast geven voor mensen in het gebouw en bezoekers.

Door: Nationale Zorggids