Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

De Nederlandse apothekers maken zich dagelijks grote zorgen over de geneesmiddelentekorten. Voor het derde jaar op een rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd. Er is sprake van een afname ten opzichte van een jaar eerder, maar zo ervaren apothekers dit niet aan de balie. Volgens KNMP-voorzitter Aris Prins ervaren patiënten, apothekers en zorgverleners enorme last door de tekorten. Dit meldt apothekersorganisatie KNMP. 

Sinds 2010 is er een stijgende lineaire trendlijn in de geneesmiddelentekorten, met in 2019 en 2020 verdere uitschieters naar boven. De KNMP hoopt dat in 2022 het aantal tekorten structureel afneemt als vanaf 1 juli fabrikanten en groothandels samen verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van een ijzeren voorraad van 2,5 maand. De voorraadverplichting gaat gelden voor alle geneesmiddelen die op recept verkregen kunnen worden.

Aanvullende maatregelen

Uit cijfers van de apothekersorganisatie blijkt dat 58 procent van de tekorten over 2021 binnen 2,5 maand was opgelost. “Naast de aanleg van deze voorraad pleit de KNMP voor aanvullende maatregelen. Denk daarbij aan het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en de productie van geneesmiddelen dichter bij huis”, aldus Prins.

De voorzitter wijst ook op de verscheidenheid aan tekorten. “Het ene tekort is het andere niet. Vorig jaar ontstond wereldwijd een tekort aan Visudyne. Zonder behandeling neemt het gezichtsvermogen van de patiënt blijvend af. Het is een kleine groep mensen die dit treft, maar het is bijzonder ernstig.”

Apothekers lossen tekorten op

Apothekers lossen in de praktijk 99 procent van de tekorten op, door medicatie met dezelfde werkzame stof van een ander merk aan te bieden, een therapeutisch alternatief te bedenken, te importeren of zelf te bereiden.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn economische redenen aan de orde. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.

Door: Nationale Zorggids