Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten aanzienlijk verminderen

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid, zeker die van mensen met een longziekte. In 2021 gaf 84 procent van de mensen met een longziekte aan soms tot heel vaak last te hebben van één of meer bronnen van luchtvervuiling, zoals houtstook , industrie, wegverkeer en landbouw. Bij 60 tot 80 procent van de longpatiënten – afhankelijk van de bron – leidt dat tot een verergering van luchtwegklachten. Dit meldt Nivel.

Vooral houtstook geeft aanleiding tot klachten. En dan gaat het niet alleen om gebruik van de openhaard en de houtkachel, maar ook om vuurkorven en barbecues. Houtstook met houtkachels bijvoorbeeld leidde in 2020, het jaar voorafgaande aan de enquête, bij een kwart van de mensen met een longziekte tot een longaanval, bij een derde tot het slikken van extra medicijnen en bij 5 procent tot een (extra) ziekenhuisopname.

Regionale verschillen

De mate waarin bronnen van luchtvervuiling tot een verergering van luchtwegklachten leiden, verschilt per provincie. Het wonen in de nabijheid van gebieden met landbouw en veeteelt leidt in de provincies Noord-Brabant en Limburg vaker tot gezondheidsklachten, waar wegverkeer met name in Utrecht en Noord-Holland voor meer klachten zorgt. Naast houtstook leidt vooral wonen in de buurt van snelwegen en andere drukke wegen tot een verergering van de luchtwegklachten.

Aanpak luchtvervuiling

In Nederland is al veel aandacht voor luchtvervuiling en de gevolgen ervan op de gezondheid van mensen. In 2020 is het Schone Lucht Akkoord in Nederland van start gegaan. Het doel ervan is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 met 50 procent te verminderen door de aanpak van binnenlandse bronnen van luchtvervuiling zoals industrie, houtstook, wegverkeer en landbouw. Ook mensen met een longziekte vinden dat luchtverontreiniging aangepakt moet worden: 61 procent van hen is van mening dat andere mensen in de omgeving onvoldoende bijdragen aan de luchtkwaliteit en 68 procent vindt dat gemeenten meer inspanningen zouden moeten leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Over het onderzoek

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in juli en augustus 2021. Er is aan 907 leden een vragenlijst gestuurd. De vragenlijst is in totaal door 680 leden ingevuld, 233 mensen met COPD, 308 mensen met astma en 139 met zeldzame longziekten (responspercentage van 75 procent). Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door 274 leden van patiëntenverenigingen voor zeldzame longziekten die geen deel uitmaken van de monitor maar wel eenmalig de vragenlijst hebben ingevuld.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/verbeteren-luchtkwaliteit-kan-luchtwegklachten-van-mensen-met-een-longziekte-aanzienlijk, geraadpleegd op 24-03-2022