Daling verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven daalde het afgelopen jaar met 11 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over verdachten, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sinds 2012 is het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten met 31 procent gedaald tot 76 duizend in 2021. Op 1 januari 2022 had de politie 34 duizend verdachten gevonden bij geweldsdelicten die in 2021 plaatsvonden. Van alle verdachten van geweld in 2012 registreerde de politie in de afgelopen tien jaar 4 op de 10 verdachten nogmaals voor een geweldsmisdrijf.

Tweemaal zoveel geweldsmisdrijven in grote steden

In 2021 registreerde de politie 4,3 gewelds- en seksuele delicten per 1 000 inwoners. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam lag dit aantal tussen 8 en 9, tweemaal zo hoog. Ook in Vlieland, Cranendonck, Schiedam en Vlaardingen was sprake van relatief veel geweld. In de stad Utrecht week dit aantal met circa 4,5 delicten per 1 000 inwoners nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. In 2021 kwamen geweldsmisdrijven met 1 per 1 000 inwoners relatief het minst voor in Midden-Delfland, Tubbergen en Dinkelland.

Door: Nationale Zorggids