'Kuipers moet GGD terugfluiten over de discussie wie er belangrijker werk doet'

Volgens de horeca kapen de GGD's voor hun vaccinatiecampagne personeel weg met hoge lonen, onder de noemer maatschappelijk belang. Koepelorganisatie GGD GHOR wijst op de hulp die zij tijdens de lockdowns geboden hebben om in ieder geval medewerkers aan het werk te houden. Een welles-nietes-discussie dus. Dat meldt ANP Expert Support. 

De woordvoerder noemt de vaccinatiecampagne die in september begint van hoog maatschappelijk belang en hierdoor indirect belangrijker dan onder andere de horeca. Want, zo schetst de woordvoerder, het belang voor uitval in de arbeidsmarkt in de herfst moet voorkomen worden.

Het is het excuus dat de GGD gebruikt om mensen te werven uit andere branches - zoals de zwembranche. Die deint al jaren van de ene naar de andere crisis. Wachtlijsten, energie- en personeelscrises zijn aan de orde van de dag. Wil de GGD GHOR hier ook beweren dat het belang van vaccineren boven het belang van zwemveiligheid en zwemles van kinderen staat? Het personeel dat hierdoor is onttrokken, en misschien zich opnieuw laat verleiden voor het grote geld van de GGD, is onmisbaar voor de branche.

GGD GHOR

De woordvoerder van de GGD GHOR zegt: "We zien juist veel mensen die een sterke motivatie hebben om het maatschappelijke probleem van de coronacrisis aan te pakken." Hoe zit het dan met de gepensioneerden die graag een steentje willen bijdragen aan de volksgezondheid? En er zijn meer doelgroepen die hun hulp hebben toegezegd.

Blijf als GGD GHOR van het personeel van sectoren af die een primaire taak vervullen, zoals zwemles geven of sportbegeleiding geven aan mensen die het zo hard nodig hebben. Hoe belangrijk het werk van de GGD ook is, onder de gezondheid en veiligheid van mensen valt ook bewegen en kunnen zwemmen.

Het is aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder leiding van minister Kuipers, om in te grijpen en te voorkomen dat er door dit soort uitspraken een tweedeling ontstaat tussen sectoren en de GGD GHOR.

Door: Nationale Zorggids
Beeld: Rijksoverheid