'Zet in op verbetering van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker'

Om alle mensen met kanker passende zorg te kunnen bieden, moet extra worden ingezet op verbetering van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg. De organisatie van zorg binnen netwerken is de afgelopen jaren toegenomen, maar deze is nog te versnipperd. Het gevolg is dat niet iedereen met kanker de best mogelijke zorg krijgt. Dit meldt Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg’.

Net als in andere sectoren van de zorg, staat ook de zorg voor mensen met kanker toenemend onder druk. Er zijn flinke uitdagingen. Onder meer door de vergrijzing groeit het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt elk jaar met 2 procent. Daarnaast is er minder personeel en stijgen de kosten, vooral door nieuwe, dure geneesmiddelen.

Veel verschil in samenwerkingsvormen

Ziekenhuizen en zorgverleners werken de laatste jaren al veel samen aan goede zorg voor mensen met kanker. Op dit moment wordt een derde van de mensen met kanker behandeld in meerdere ziekenhuizen of instellingen die in netwerkverband samenwerken. Op basis van een analyse van de huidige situatie, constateert het Zorginstituut dat er vooruitgang is in netwerk- en expertzorg, maar dat veel nog beter kan en moet. Er is veel verschil in samenwerkingsvormen en de gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders hapert. Netwerkdeelnemers werken vaak naast elkaar in plaats van integraal samen en betrekken patiënten nog niet genoeg bij de zorgkeuzes.

Gebrek aan sturing en toezicht

In afstemming met de betrokken partijen uit de kankerzorg heeft het Zorginstituut 12 knelpunten vastgesteld die de doorontwikkeling van netwerk- en expertzorg in de praktijk belemmeren. Bovenaan de lijst staan een gebrek aan landelijke keuzes en regie op het gebied van concentratie en spreiding van zorg en een gebrek aan regionale sturing en gezamenlijke afspraken. Een aantal van de overige knelpunten zijn: gebrek aan inzicht in kwaliteit van netwerkzorg en passend toezicht, onvoldoende voortgang bij de financiering van netwerken en onvoldoende onderzoek naar en verankering van e-Health in de praktijk.

Door: Nationale Zorggids