Meer knie- en heupartrose dan gedacht: realistische inschatting nodig

Huisartsen zien twee keer zoveel patiënten met knie- of heupartrose dan bekend was via de reguliere meetmethode. Hierbij worden de patiënten geteld bij wie de officiële code ‘artrose’ is geregistreerd, door hun huisarts, in hun elektronisch patiëntendossier. Nivel-onderzoeker Ilgin Arslan laat in haar promotieonderzoek zien dat het aantal artrosegevallen bij de huisarts op twee keer zo hoog uitkomt door ook te zoeken in aantekeningen van notitievelden in elektronische patiëntdossiers, dus niet alleen de officiële registratiecodes. Haar bevinding benadrukt het belang om knie- en heupartrose hoger op de Nederlandse gezondheidsagenda te zetten, om zo het zorgsysteem duurzaam te maken en te houden. Arslan promoveerde op 1 november op dit onderzoek, aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Dat meldt Nivel.

Artrose in de knie of heup is een veelvoorkomende chronische aandoening. Het brengt hoge zorgkosten en ziektelast met zich mee. Het aantal mensen dat knie- of heupartrose heeft, wordt gemeten aan de hand de registratiecodes voor artrose die huisartspraktijken vastleggen in de elektronische dossiers van hun patiënten. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat niet alle patiënten met knie- of heupartrose in hun dossier de registratiecode ‘artrose’ krijgen, waardoor het lastig is hier zorgbeleid op in te richten.

Realistische tellingen ook essentieel voor adequaat langetermijnbeleid

Arslan laat met haar onderzoek zien hoe belangrijk het is om naast de officiële registratiecodes ook gegevens uit notitievelden uit elektronische patiëntendossiers te gebruiken. Dit is niet alleen van belang voor het bepalen van de actuele aantallen patiënten met een bepaalde aandoening, maar ook voor toekomstverkenningen, zodat het zorgbeleid hierop kan worden afgestemd. Wat artrose betreft: waar gezondheidsinstanties, zoals het RIVM, hun toekomstverkenningen baseren op een toename van mensen met artrose van 40 procent tot 2040, komen Arslan en haar collega’s uit op bijna een verdubbeling van het aantal mensen met artrose. Hiermee wordt artrose een van de meest voorkomende chronische aandoening in Nederland en zal het een zware druk leggen op ons zorgsysteem.

Betere schatting van het aantal mensen met knie- of heupartrose aan de hand van algoritmes
Arslan heeft met haar collega-onderzoekers van het Erasmus Universitair Medisch Centrum algoritmes ontwikkeld om patiënten met knie- of heupartrose te identificeren die in de database van de huisarts niet de officiële registratiecode ‘artrose’ hebben gekregen. Het algoritme voorziet in het identificeren van patiënten bij wie in notitievelden van het elektronisch dossier woorden voor ‘knie-artrose’ of ‘heupartrose’ voorkomen. Door dit algoritme te gebruiken in de IPCI-database, die gegevens bevat van 2,5 miljoen patiënten van Nederlandse huisartsenpraktijken, werd duidelijk dat het aantal mensen met knie- of heupartrose twee keer zo hoog was als het aantal gebaseerd op alleen de officiële registratiecode ‘artrose’. Het is waarschijnlijk dat deze aandoening voor een veel grotere druk op de zorg leidt dan tot nu toe is berekend aan de hand van de officiële tellingen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/knie-en-heupartrose-komen-vaker-voor-dan-gedacht-realistische-inschatting-essentieel-voor, geraapleegd 08-11-2022