Normal_fysiotherapie__1_

Het aantal patiënten dat door de fysiotherapeut werd behandeld is afgelopen jaar fors gestegen: van gemiddeld 1095 patiënten per praktijk in 2020 naar gemiddeld 1786 patiënten per praktijk in 2021. Er is zelfs een lichte groei te zien ten opzichte van 2019, toen het aantal patiënten per praktijk op 1645 lag. Daarmee lijkt de fysiotherapeutische zorg zich te herstellen van de impact van de coronapandemie. Dit meldt Nivel. 

Niet alleen is het gemiddelde aantal patiënten per praktijk gestegen, ook zien we een stijging van het gemiddelde aantal behandelingen én het gemiddelde aantal nieuw gestarte behandelingen per praktijk.

Aantal nieuw gestarte behandeltrajecten in 2021

Opmerkelijk is dat in 2021 het gemiddelde aantal nieuwe gestarte behandeltrajecten per praktijk niet alleen een stuk hoger was dan in 2020, maar ook iets is gestegen ten opzichte van 2019. Het zou kunnen dat er in 2021 sprake was van het inhalen van ‘uitgestelde’ zorg. Daarnaast is te zien dat ‘fysiotherapeutische herstelzorg na Covid-19’ binnen de nieuw gestarte behandeltrajecten in 2021 een nieuwkomer is in de top 10 van aandoeningen behandeld door de fysiotherapeut. Het Nivel stelt deze top 10 van meest voorkomende diagnoses bij nieuw gestarte behandeltrajecten elk jaar samen aan de hand van zorggegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Door: Nationale Zorggids:
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/2021-lijkt-de-omvang-van-de-zorg-door-de-fysiotherapeut-hersteld-te-zijn-na-dip-coronajaar, geraadpleegd op 22-12-2022