RIVM & TNO: ‘Nachtwerkers hebben grotere kans op slechte balans werk-privé’

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte balans tussen werk en privé. Zo vinden zij het lastiger om werk en privé te onderscheiden dan mensen die alleen overdag werken. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het RIVM en TNO, meldt het RIVM.

Nachtwerkers geven in interviews aan dat zij door hun nachtwerk minder tijd met hun familie en of partner kunnen doorbrengen. Dit komt mede door vermoeidheid. Ook hebben zij op vrije dagen minder behoefte aan sociale contacten. Maar dat geldt niet voor alle nachtwerkers. Sommigen zeggen dat zij privétaken juist beter kunnen doen als zij nachtdiensten draaien.

Oplossingen

De onderzoekers keken naar oplossingen om de risico’s voor de gezondheid en het welzijn van nachtwerkers te verminderen. Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen zien weinig mogelijkheden om minder werk in de nacht te doen. Genoemde oplossingen om nachtwerk voor een klein deel te verminderen zijn volgens werkgevers het inzetten van nieuwe technologie (automatisering) en bereikbaarheidsdiensten. Nachtwerkers zijn meestal minder positief over deze diensten omdat deze mogelijk een negatief effect hebben op de kwaliteit van slaap en de werk-privébalans. Aangezien de geïnterviewden weinig mogelijkheden zien om nachtwerk te verminderen, is het extra belangrijk dat er meer kennis komt over mogelijke oplossingen en over hoe deze oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Nachtwerken zelf noemen meerdere oplossingen, zoals het beperken van de hoeveelheid taken in de nacht of onderling ervaringen delen.

Voordelen uitleggen

Bedrijfsartsen en werkgevers merken dat ondersteunende maatregelen makkelijker worden ingezet wanneer managers enthousiast zijn over een maatregel en deze zelf gebruiken. Volgens bedrijfsartsen is het ook belangrijk dat zij de voordelen ervan voor de organisatie, zoals duurzame inzetbaarheid, aan werkgevers kunnen uitleggen. Ook benadrukken zij dat maatregelen geen productieverlies op hoeven te leveren. Voor werkgevers is voldoende budget voor de maatregelen belangrijk. Tegelijkertijd geven ze aan dat het aanvragen van budget soms lang kan duren.

Over het onderzoek

Het RIVM en TNO voerden het onderzoek naar nachtwerk uit met subsidie van Instituut Gak. Er zijn 50 nachtwerkers geïnterviewd voor het onderzoek, er is gesproken met werkgevers en bedrijfsartsen en daarnaast is een vragenlijst gebruikt die is ingevuld door 400.000 werknemers en 127 werkgevers. Meer informatie is te vinden in de brochure op de webpagina van het RIVM over nachtwerk.

Door: Nationale Zorggids