Normal_louis-reed-pwckf7l4-no-unsplash__1_

Een team UMCG-onderzoekers gaat dit jaar onderzoek doen op Lowlands. Zij gaan hier na wat de invloed is van iemands darmbacteriën op zijn/haar/hen temperament. Zij gaan daarom de poep van Lowlands-bezoekers onderzoeken. Kennis hierover kan de basis vormen van nieuwe behandelingen voor psychiatrische of neurologische aandoeningen. Dit meldt UMCG.

Het team is onderdeel van het Lowlands Science-programma en staat onder leiding van Iris Sommer en Jenny Borkent. Lowlands is dit jaar van 18 – 20 augustus.

Invloed van darmbacteriën

Darmbacteriën leveren een bijdrage aan de gezondheid van de darm. Muizen die opgroeien zonder darmbacteriën, blijken heel angstige diertjes. Wanneer die muizen alsnog darmbacteriën krijgen, worden ze een stuk koelbloediger. Ze krijgen ‘guts’. 
 
Iris Sommer en haar team vragen zich af of dat bij mensen ook zo is. "Als muizen de darmbacteriën krijgen van angstige mensen, dan gaan ze zich ook angstiger gedragen. Maar goed onderzoek naar de invloed van darmbacteriën op het temperament van mensen ontbreekt." Belangrijke onderzoeksvraag is dan ook of bepaalde menselijke karaktereigenschappen zijn te associëren met bacteriesoorten in de darm. Hebben mensen die neurotisch aangelegd zijn bijvoorbeeld een minder divers koninkrijk in hun darmen? En welke rol speelt voeding hierin?

Basis voor innovatie

Kennis over de links tussen voeding, darmbacteriën (het ‘microbioom’) en mentaal welzijn biedt mooie handvatten voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor mensen met psychiatrische en neurologische aandoeningen, zoals depressie of de ziekte van Parkinson. Maar ook voor gezonde, jonge mensen -zoals de Lowlands-bezoekers-  is voeding en een gezond microbioom belangrijk voor mentaal welzijn. Volgens Iris Sommer bevat voeding niet alleen de bouwstenen voor het lichaam, maar ook voor de boodschapperstoffen in je brein. "Darmbacteriën bepalen mede hoeveel van die boodschapperstoffen gemaakt worden. Zij zijn daarmee van belang voor goede gezondheid én mentaal welzijn. Voed daarom niet alleen jezelf, maar ook je darmbacteriën. Die lusten graag voedingsvezels, wat in fruit, groente en volkoren producten zit."

Lowlands

Sommer en Borkent zijn zeer verheugd dat zij hun onderzoek op Lowlands kunnen doen. Borkent: "Lowlands Science is dé plek om dit te onderzoeken, er zijn namelijk veel bezoekers die in wetenschap geïnteresseerd zijn en die moeten allemaal poepen tijdens het festival." 
 
Het team weet al precies hoe zij hun onderzoek gaan uitvoeren en de poep van de bezoekers gaan verzamelen: "Wij bieden de bezoeker in plaats van de benauwde dixies in de poep- en plashoek, een heerlijk verblijf aan op het gouden toilet van Trump. Ze mogen alle tijd nemen op het gouden toilet om hun behoefte te doen en om een klein schepje van hun poep voor ons te verzamelen. Verder stellen we de deelnemers enkele vragen over hun persoonlijkheid en voedingsgewoontes. We hopen op zo’n 300 deelnemers."

Expertisecentrum

Daarna worden alle gegevens geanalyseerd. Sommer: "In de poep gaan we de samenstelling van darmbacteriën bepalen en dat vervolgens koppelen aan persoonlijkheidseigenschappen en voeding. Die analyses doen we samen met andere experts uit het UMCG." In het UMCG wordt veel onderzoek gedaan naar de werking en invloed van het darmmicrobioom op de gezondheid; niet alleen op darmgezondheid, maar ook op de gezondheid van het hele lichaam en het mentaal welzijn. Sommer: "Het is fantastisch dat we voor dit onderzoek kunnen samenwerken met dit wereldwijd erkende expertisecentrum op het gebied van het microbioom."

Veel mogelijkheden

De potentie van dit onderzoek moet volgens Sommer en Borkent niet onderschat worden: "Het biedt ons de gelegenheid om het belang van voeding en darmbacteriën te delen met een jong publiek. In 2024 zullen we de resultaten bekend maken."
 
Door: Nationale Zorggids