Hoog percentage patiënten ervaart zorg als onnodig

Van de mensen die in de afgelopen twee jaar zorg hebben gekregen, heeft 40 procent ook zorg als onnodig ervaren. Dat maakt Patiëntenfederatie Nederland op uit de resultaten van een onderzoek onder het eigen Zorgpanel. Bijna 11.000 mensen deden er aan mee.

Er is geklaagd over onnodige controle- of vervolgafspraken, onnodige operaties/behandelingen, onnodige medicatie, te veel medicatie en onnodige onderzoeken. "Niet alle zorg die als onnodig ervaren wordt, is ook echt onnodig. Maar dit is wel een heel duidelijk signaal waar we mee aan de slag moeten. Zeker gezien de huidige druk op de zorg. De zorg kan op veel plekken nog veel beter en passender", aldus Arthur Schellekens, directeur van de federatie.

Een van de oorzaken is te weinig samenwerking en gegevensuitwisseling, concludeert de federatie. De organisatie zegt dat patiënten "regelmatig" bij verschillende zorginstellingen dezelfde onderzoeken moeten ondergaan omdat instellingen niet bij elkaars gegevens kunnen of niet met elkaar communiceren."En dan hebben we het nog niet eens over de jaarlijks 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames door medicatiefouten, onder andere doordat zorgverleners geen goed inzicht hebben in medicatiegegevens", stelt Schellekens.

Aankaarten 

Ergernis bleek er ook te zijn over het optrommelen van patiënten voor een gesprek dat ook best per telefoon of digitaal had gekund. "Dat moet anders. Onnodige fysieke bezoeken kosten veel tijd en geld en zijn ook nog slecht voor het milieu", stelt Schellekens.

Veel patiënten vinden het lastig om (het vermoeden van) onnodige zorg aan te kaarten met de zorgverlener in kwestie. Patiënten die dat wel proberen, hebben vaak het gevoel dat er niet geluisterd wordt, zegt de federatie. "Artsen beroepen zich vaak op protocollen en richtlijnen, maar dat is voor patiënten niet voldoende," vult Schellekens aan. En zorggebruikers hebben zelf vaak ook kennis en ervaring die van pas kan komen, die worden veel te weinig benut, denkt de directeur.

Door: ANP