Normal_tandarts

In 2020 en 201 deed de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek onder orthodontisten en tandartsen die onzichtbare beugels (invisalign) plaatsen. Bij het declareren van deze beugels gaat het niet altijd goed. Vier verschillende mondzorgpraktijken zijn hierop aangesproken. Zij hebben de nota’s inmiddels gecorrigeerd en brengen de beugels nu wel goed in rekening. Dit meldt de NZa. 

De mondzorgaanbieders brengen soms de eerste retentiebeugel na de behandeling nog een keer los in rekening, terwijl dit al verwerkt zit in het tarief voor het verwijderen van deze beugel. Of de orthodontist brengt tandheelkundige prestaties in rekening bij het plaatsen van invisaligns, terwijl dat niet is toegestaan. Ook zag de NZa dat materiaal- en techniekkosten nog niet altijd goed in rekening werden gebracht.

Verbeteringen na waarschuwing

De orthodontisten en tandartsen corrigeerden na de waarschuwingen door de zorgautoriteit hun nota’s en zullen de patiënten die te veel hebben betaald, hun geld teruggeven. De NZa blijft opletten of de onzichtbare beugels vanaf nu correct in rekening worden gebracht. Patiënten die twijfelen over hu nota kunnen bij hun praktijk om opheldering vragen of kijken op allesoverhetgebit.nl. Een melding bij de NZa kan via dit formulier.

Door: Nationale Zorggids