Bekwaamheid van zorgpersoneel is belangrijker dan bevoegdheid

"Zorgorganisaties moeten zorgen dat zorgverleners die bekwaam zijn in handelingen deze ook mogen uitvoeren." Dat vindt Lia Davelaar van Vilans. "Nu leggen ze de nadruk nog te veel op diploma’s." De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners adviseerde daarom aan ministers Ernst Kuipers en Conny Helder daarom bepaalde protocollen aan te laten passen. Dat meldt ANP Expert Support.

"Het advies gaat niet ver genoeg. Als je als gediplomeerde zorgmedewerker al vijf jaar geen katheder meer hebt geplaatst, dan maakt dat je net zomin bevoegd als iemand zonder diploma. Zeker als deze medewerker wel goed geschoold en getoetst is om dit te doen."

"Onbekwaam is onbevoegd"

Het is helemaal niet zo nieuw dat de bekwaamheid van zorgmedewerkers belangrijk wordt gevonden, los van welke diploma’s er zijn behaald. Eigenlijk is altijd al gezegd: "onbekwaam is onbevoegd". "Zorgorganisaties kunnen beter de verantwoordelijkheid bij de individuele zorgprofessionals leggen. Die kunnen zelf het beste beoordelen of ze zich bekwaam voelen of niet. Als dat niet zo is, moeten ze de handeling niet uitvoeren." Dat heeft ook weer te maken met context. Ook al ben je aantoonbaar geschoold en getoetst, dan nog kun je, wanneer een situatie te spannend is, besluiten om iets niet te doen. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen tussen verpleger en patiënt.

Door: Nationale Zorggids