Uitval onder eerstejaarsstudenten in zorg en welzijn is gedaald

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen tien jaar gedaald. In studiejaar 2020-201 bedroeg de totale studieuitval in zorg en welzijn 21 procent. In studiejaar 2010-2011 was dat nog 28 procent. Dit meldt CBS.

De afname van de uitval van eerstejaarsstudenten was het grootst in het mbo. In studiejaar 2010/2011 viel 27 procent van de eerstejaars uit, in 2020-2021 was dat 18 procent. Ook in het hbo nam de uitval af. In studiejaar 2010-2011 viel 31 procent van de eerstejaars uit, in 2020-2021 26 procent. Bij de opleidingen aan de universiteit was de afname van studieuitval het laagst. In studiejaar 2010-2011 viel 22 procent van de eerstejaars uit, in 2020-2021 was dat 21 procent. In 2020-2021 was de studieuitval juist weer iets toegenomen ten opzichte van 2019-2020. Toen was de uitval 19 procent.

Studieuitval hoogst bij hbo-opleidingen

In studiejaar 2020-2021 viel 26 procent van de eerstejaarsstudenten van hbo-opleidingen uit. Van alle hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn was de studieuitval in 2020/2021 het hoogst bij de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (69 procent), Oefentherapie Cesar (57 procent) en Toegepaste Gerontologie (48 procent).

Geringe studieuitval bij mbo-opleidingen

De studieuitval was het laagst bij mbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn (18 procent). Mbo-opleidingen met de hoogste uitval van eerstejaars zijn de nieuwe opleidingen Maatschappelijk verzorgende-IG plus (38 procent) en Vitaliteitsbegeleider (32 procent), en de opleiding Tandtechniek (28 procent). Dit zijn allemaal relatief kleine mbo-opleidingen. Bij de grote mbo-opleidingen (meer dan 10.000 studenten per jaar) was de studieuitval tijdens het eerste jaar gelijk aan het gemiddelde van alle mbo-opleidingen zorg en welzijn, namelijk 18 procent.

Lage studieuitval bij opleidingen met numerus fixus

Bij de opleidingen aan de universiteit op het gebied van zorg en welzijn was de studieuitval laag bij studies met een numerus fixus (studies met een maximum aantal beschikbare plaatsen). In 2020-2021 was dit voor Geneeskunde (8 procent uitval) en Tandheelkunde (3 procent) het geval. Ook European Public Health kent met 5 procent weinig studieuitval in het eerste jaar.

Bij de universitaire opleidingen Gezondheidswetenschappen (uitval 40 procent), Pedagogische Wetenschappen (37 procent) en Gezondheid en Leven (35 procent) was de studieuitval in 2020-2021 het hoogst. Een deel van de uitgevallen studenten heeft de opleiding verlaten met een propedeusediploma om een andere opleiding te gaan doen.

Door: Nationale Zorggids