Normal_tandarts

Door het aantal schooltandartsen uit te breiden wil de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer kinderen een bezoekje aan de tandarts brengen. Een motie hierover van D66 en CDA voor basis- en middelbare scholen is inmiddels aangenomen. Dit meldt Skipr. 

20 procent van de kinderen gaat niet naar de tandarts, vaak omdat ouders denken dat het geld kost. En dat is voor kinderen tot 18 jaar niet zo. Voor hen wordt iedere tandartsbezoek vergoed vanuit het basispakket. Vooral kinderen in wijken met een lagere sociaaleconomische status gaan niet naar de tandarts. En daar wil D66 verandering in brengen.

Rijke of arme buurt

Kamerlid Fonda Sahla vindt het niet kunnen dat je aan het gebit van een kind kunt zien of hij in een rijke of arme buurt opgroeit. Kinderen die op vroege leeftijd een zwak gebit hebben, zullen hier later ook last van hebben. In delen van Nederland waar een schooltandarts werkt, ondergaan meer kinderen een halfjaarlijkse gebitscontrole.

Gratis mondzorg aan minima

D66 wil er samen met het CDA voor zorgen dat het kabinet een kostenonderzoek doet naar gratis mondzorg aan minima door studenten tandheelkunde. Ook daarvoor is een motie aangenomen. De partijen willen ook dat het kabinet de mogelijkheden voor mondzorg aan mensen met schulden of betalingsachterstanden onderzoekt. Zorgverzekeraars kunnen hierin een belangrijke rol spelen en zouden hier samen met gemeenten aan mee moeten doen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky