Normal_panoramic-shot-of-chiropractor-massaging-neck-of-m-2022-03-31-17-57-01-utc

De Vereniging tegen de Kwakzalverij reikt de gebr. Bruinsma-erepenning 2022 op 1 oktober 2022 uit aan Frits Abrahams. Deze erepenning is in het leven geroepen om personen of instellingen te onderscheiden die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bestrijding van kwakzalverij. Frits Abrahams is NRC-columnist en uit volgens de vereniging al decennia veelvuldig scherpe en vaak geestige kritiek op alternatieve genezers als Vogel, Sickesz, arts-acupuncturisten, chiropractors en haptonomen. Dit meldt de Vereniging tegen Kwakzalverij. 

Ook heeft Abrahams kritiek geleverd op sympathisanten van de sector, zoals Freek de Jonge en hoge ambtenaren actief binnen ZonMw. “Abrahams heeft zich daarbij nimmer bezondigd aan het gemakzuchtige en lui ‘false balancing’ waarbij de standpunten van deskundigen en warhoofden evenveel aandacht en spreektijd krijgen toebedeeld”, aldus de Vereniging tegen Kwakzalverij.

De erepenning en het bijbehorende diploma wordt op het jaarlijkse congres van de vereniging uitgereikt aan Abrahams. Dit jaar vindt deze plaats op 1 oktober in Amsterdam.

Door: Nationale Zorggids