NZa roept zorgprofessionals op om uitdagingen in hulpmiddelenzorg aan te gaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept zorgprofessionals op om de uitdaging in de hulpmiddelenzorg aan te gaan. Het lukt op dit moment niet altijd om de hulpmiddelenzorg voor diabetes mellitus, incontinentie, stoma en wonden in spoedsituaties te organiseren. Patienten hebben hier soms vele last van. Volgens de NZa is meer samenwerking nodig tussen partijen uit het veld en spelen zorgprofessionals een belangrijke rol in het vinden van oplossingen. Dit meldt NZa. 

Inmiddels heeft de zorgautoriteit de belangrijkste randvoorwaarden om tot passende organisatie van hulpmiddelenzorg te komen in kaart gebracht. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten nu zelf randvoorwaarden afspreken en daarmee aan de slag gaan. De NZa houdt dit in de gaten en beoordeelt ook of partijen zich voldoende inspannen om passende zorg te leveren. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten nauw samenwerken en zich maximaal inzetten om de hulpmiddelenzorg te organiseren op een manier die past bij de regio.

Problemen in verschillende regio's en bij verschillende verzekeraars

Eerder ontving de NZa meldingen van bijvoorbeeld huisartsen die in geval van spoed geen katheter kunnen bestellen. Problemen rondom hulpmiddelenzorg doen zich voor in verschillende regio’s en bij verzekerden van verschillende zorgverzekeraars.