‘Zorginfarct dreigt met verwacht tekort van bijna 190.000 zorgmedewerkers’

In 2033 dreigt een zorginfarct met een verwacht tekort van bijna 190.000 zorgmedewerkers. Vakbond FNV waarschuwde hier begin vorig jaar al voor, maar de situatie gaat snel achteruit. Uit de laatste arbeidsmarktprognose van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn blijkt dat de personeelstekorten in de zorg vooral na 2025 flink gaan oplopen. Dit meldt FNV.

FNV-bestuurder Elise Merlijn: “Mijn eerste reactie was er  een van misselijkheid, als je de cijfers ziet met betrekking tot de tekorten naar 2033 dan schrik je jezelf te pletter. Hoe kan de zorg enige vorm van menselijke maat houden als we het hebben over deze tekorten?”

Tekorten in ziekenhuizen vervijfvoudigen

Het personeelstekort verviervoudigt over de gehele breedte. Ziekenhuizen zullen in 2023 met enorme tekorten kampen, want daar vervijfvoudigt het tekort zelfs. Nu is er in die sector en tekort van 5.000 zorgverleners, dat is over 10 jaar 27.700. Tijdens de coronapandemie werd er al gesproken over Code Zwart, maar in 2033 zal daar volgens FNV permanent sprake van zijn.

Herstel nauwelijks mogelijk in ouderenzorg

In de prognose is onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en de situatie waarin de verwachte effecten van een aantal voorgenomen of recent ingevoerde maatregelen zijn meegenomen. In de thuiszorg zorgt nieuw beleid voor een nog groter tekort. Volgens FNV zal de ouderenzorg met dusdanige tekorten te maken krijgen, dat herstel nauwelijks mogelijk is. “Plannen van sommige partijen om de ouderenzorg dan maar via verpleeghuizen te reanimeren, lijkt een utopie gezin de cijfers.”

De vakbond roept alle betrokken partijen op om nu met een plan van aanpak te komen. Zo moeten de arbeidsvoorwaarden worden herzien, is lagere werkdruk hard nodig en moet de sector nú aantrekkelijker worden gemaakt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky