Normal_uwv_logo

Het aantal werkgevers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar is in het afgelopen jaar sterk teruggelopen. Werkgevers sluiten liever een verzekering af via een publieke route, bijvoorbeeld via de uitkeringsinstantie UWV. Het een en ander komt naar voren uit uit een rapport van het UWV, zo meldt de Telegraaf.

In het rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de premie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de ZW (Ziektewet). In de afgelopen jaren wisten private verzekeraars, waaronder Achmea en Nationale Nederlanden, veel werkgevers aan zich te binden met lage premies. Volgens het rapport van UWV is de WGA-premie nu stabiel en is de ZW-premie licht gestegen.

© Nationale Zorggids