Normal_normal_ambulance_3

Zorgverzekeraars VGZ en De Friesland hebben samen met Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân hard gewerkt aan het verbeteren van de ambulancezorg in de provincie Friesland. Het aantal ambulanceposten is in een paar jaar tijd gegroeid van 18 naar 23 en de prestatienorm voor aanrijtijden van ambulances is gestegen naar 94,3 procent. Hiermee staan de Friesen in de landelijke top vijf van de snelste aanrijtijden. Dit meldt De Friesland. 

De aanrijtijden zijn de afgelopen paar jaar verbeterd dankzij de komst van vijf nieuwe ambulanceposten. Maar ook de snellere alarmering door Meldkamer Noord-Nederland heeft hieraan bijgedragen. En dan is er nog de traumaheli die een betere verbinding tussen de Friese waddeneilanden en het vasteland heeft mogelijk gemaakt.

“Samen met VGZ kopen wij de ambulancezorg in Friesland in. Wat heeft de patiënt nodig en wat kunnen wij doen om de zorg goed en op tijd te leveren? RAV Fryslân heeft de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd en dat wilden wij financieren omdat het erg belangrijk is dat inwoners en bezoekers van Friesland op tijd in een ziekenhuis zijn als ze in fysieke nood zijn”, zegt directeur Steven Hofenk van De Friesland.

Door de investeringen zijn de kosten voor ambulancezorg wel toegenomen. Waar er in 2015 nog 30,7 miljoen euro opging aan ambulancezorg, was dat in 2018 36,2 miljoen euro. De verzekeraars en RAV blijven zich de komende tijd inzetten voor het verbeteren van de aanrijtijden, met name in dunbevolkte regio’s of plaatsen die logistiek gezien lastig te bereiken zijn. 

Door: redactie Nationale Zorggids