Normal_pil_medicijnen

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarom de handen ineen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten.  Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ zet in op een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajcten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Daarnaast wordt gestreefd naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten ‘time to patiënt’ verkorten. Om een parallelle beoordeling mogelijk te maken, moet er binnen de organisaties, maar ook voor het bedrijfsleven, wat veranderen.

Registratie- en vergoedingstraject

Het registratietraject en het vergoedingstraject kennen heel verschillende procedures. Maar ook inhoudelijk zijn de rollen en taken van het CBG en het Zorginstituut verschillend. Zo beoordeelt het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een geneesmiddel voordat zij een handelsvergunning verleent. Het Zorginstituut beoordeelt voor zowel apotheekgeneesmiddelen als ziekenhuisgeneesmiddelen of deze voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. 

Voorloper in Europa

Met een parallel registratie-vergoedingstraject zou Nederland voorop lopen binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen binnen de EU, ondanks dat in enkele landen beide autoriteiten in één gebouw gevestigd zijn. 

Door: Nationale Zorggids