Logo_zilveren-kruis-logo

Afgelopen week tekenden vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’. In deze overeenkomst spreken ze met elkaar af zorg en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een beter ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Amsterdam-Noord. Dit meldt de NZa.

Het bijzondere aan de intentieovereenkomst is dat naast de gemeente Amsterdam en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ook de NZa de doelen en ambities omarmt. Gezamenlijk zijn zij in staat om belemmeringen in regelgeving en financiering aan te pakken.

Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van verenigde zorg- en welzijnsaanbieders (Krijtmolenalliantie): “We doen het voor onze inwoners. Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. We hebben de overtuiging dat het mogelijk is om zorg en welzijn voor bepaalde doelgroepen beter, efficiënter en integraler aan te bieden. Dat vergt een andere inrichting van zorg en welzijn, dwars door alle domeinen heen.”

Chronische meervoudige problematiek

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het aantal mensen met psychische aandoeningen en eenzaamheid. De prognoses tot 2030 laten zien dat de situatie in Amsterdam-Noord bij een onveranderde aanpak eerder verslechtert dan verbetert.

Aanbieders van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord werken al langer intensief samen binnen de Krijtmolenalliantie. Deze intentieovereenkomst moet die ambities tot een hoger niveau brengen en leiden tot toetsbare doelstellingen en concrete resultaten voor de inwoners.

Zilveren Kruis

Georgette Fijneman, voorzitter Zilveren Kruis: “Sinds 2016 zijn wij betrokken bij de Krijtmolenalliantie. De visie en ambitie van de deelnemende organisaties sluit aan bij Zilveren Kruis. Alleen samen kunnen we de lokale zorg nog beter maken voor de inwoners van Amsterdam-Noord."

Door: Nationale Zorggids