Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg om het geneesmiddel Fampyra met ingang van 1 september 2019 op te nemen in het basispakket voor MS-patiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Fampyra het loopvermogen van deze groep patiënten verbetert. Patiënten krijgen het middel alleen vergoed als het bij hen werkt. Dit wordt bepaald in een proefbehandeling als een patiënt met Fampyra start en ieder daaropvolgend jaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Niet voor alle MS-patiënten

De groep waarvoor Fampyra is beoordeeld, bestaat uit MS-patiënten van 18 jaar en ouder met een EDSS-score van 4-7 en ernstig beperkt loopvermogen (T25FWT-score van 6 seconden of meer). EDDS staat voor Expanded Disability Status Scale, een schaal van 1 tot 10 die de stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. T25FWT is de Timed 25-Foot Walk Test, een looptest waarbij onderzoekers kijken hoe lang een MS-patiënt doet over een afstand van 25 feet (ongeveer 7,5 meter).

Aanvulling op de bestaande zorg

De Wetenschappelijke Adviesraad heeft ingestemd met de wetenschappelijke onderbouwing en conclusie van de beoordeling van Fampyra voor de genoemde groep MS-patiënten. De conclusie van het Zorginstituut is dat Fampyra als aanvulling op de bestaande zorg (waaronder fysiotherapie of oefentherapie) effectief kan zijn voor deze subgroep. Fampyra geneest MS niet, maar verbetert alleen het loopvermogen bij een deel van deze patiënten. Om te bepalen of het middel werkt bij een MS-patiënt uit de groep, heeft de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een 'proefbehandelstrategie' gemaakt. 

Proefbehandelstrategie

De proefbehandelstrategie houdt in dat een patiënt die aan de criteria voldoet eerst een proefbehandeling van twee weken start met Fampyra. Na de eerste proefbehandeling moet het loopvermogen met 20 procent verbeterd zijn om Fampyra te kunnen blijven gebruiken met vergoeding uit het basispakket. De proefbehandeling wordt minstens één keer per jaar herhaald, waarbij de patiënt eerst minimaal 48 uur stopt met Fampyra, daarna de looptest doet en opnieuw met Fampyra start. Na twee weken doet de patiënt de test weer en moet er wederom een verbetering van 20 procent zichtbaar zijn om het middel te kunnen blijven gebruiken met vergoeding uit het basispakket.

De kosten voor het opnemen van Fampyra in het basispakket schat het Zorginstituut op ongeveer 3,7 miljoen euro per jaar. Deze schatting is gebaseerd op een subgroep van ruim 2100 MS-patiënten per jaar. 

Reactie Bruins

Minister Bruins: “Het debat over het vergoeden van Fampyra loopt al heel lang. Anders dan bij andere geneesmiddelen ging dat vooral over de effectiviteit, niet over geld. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Daarmee komt het in de basisverzekering en krijgen MS-patiënten die er baat bij hebben het middel dus vergoed.”

Door: Nationale Zorggids