Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Scheld bij mensen met een laag inkomen de schulden kwijt die zij krijgen door storingen bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die oproep doet de FNV in een brief aan de Nederlandse gemeenten, zo meldt de vakbond. 

"Kwetsbare mensen met weinig geld mogen niet de dupe worden van falende computers bij de overheid. Dus kwijtschelding zou in dit geval echt wel op zijn plek zijn", zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden.

Betalen uit nieuw steunpakket

Gemeenten hebben hier straks geld voor. "Zij kunnen dit betalen uit het nieuwe steunpakket dat het Rijk heeft aangekondigd vanwege corona. Daarin is extra geld opgenomen voor armoedebestrijding en voor schuldhulpverlening." Van dat geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld al meteen het abonnementstarief voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij mensen kwijtschelden voor de eerste maanden van volgend jaar. "Dan kunnen die mensen hun betalingsachterstand inlopen en straks weer met een schone lei beginnen."

Stapels met rekeningen

Het CAK kampt al een tijdje met technische problemen. Deze instantie schrijft de eigen bijdrage af bij mensen die gebruikmaken van zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan dagbesteding of begeleiding voor oudere mensen of mensen met een beperking. Door storingen aan het systeem stapelen de rekeningen zich op.

Van der Pligt: "En dat is voor mensen die leven van het minimum een groot probleem. Die hoesten zulke bedragen niet zomaar eventjes op en belanden in de schulden. Dat is niet eerlijk, zij kunnen er niks aan doen dat het bij de overheid misgaat."

Door: Nationale Zorggids