Normal_ziekenhuis

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (met locaties in Tilburg en Waalwijk) hebben opnieuw een strategisch samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van vijf jaar. Beide alliantiepartners zijn tevreden over de resultaten tot nu toe en zetten hun ambitie om de zorg zinniger en toekomstbestendig te organiseren samen voort. Hiervoor zijn meer innovaties nodig, maar ook slimme samenwerking in de keten, het optimaal inzetten van alle faciliteiten en aandacht voor opleiden en vitaliteit van personeel. Dit meldt VGZ. 

In de nieuwe strategische samenwerking is onder meer vastgelegd dat de groeiende zorgvraag binnen de huidige capaciteit en afspraak wordt opgevangen. Ook digitalisering van de zorg – digitaal als het kan, fysiek als het nodig is - en preventie hebben nadrukkelijk een plek gekregen in de overeenkomst. Op deze manier organiseren beide alliantiepartners minder druk op schaarse capaciteit en lagere zorgkosten. De strategische samenwerking biedt het ETZ tevens de ruimte het programma ‘Gepast Gebruik’ verder vorm te geven en acute zorg in de nieuwbouw te concentreren op de locatie ETZ Elisabeth.

Al ruim honderd initiatieven bij ETZ

In het ETZ zijn afgelopen jaren al ruim honderd initiatieven gestart om de zorg slimmer, efficiënter, kwalitatief beter en innovatiever te maken. Het sturen op gepast gebruik van dure geneesmiddelen, het toedienen van antibiotica in de thuissituatie en het project ‘Intensive Care zonder muren’ zijn daar goede voorbeelden van. In april 2021 startten ETZ en VGZ een proef met een medicijnkluisje om verspilling van dure medicijnen tegen te gaan. Omdat de medicijnen in dat kastje onder optimale omstandigheden worden bewaard, kunnen de niet-gebruikte medicijnen weer worden teruggebracht naar de apotheek voor een andere patiënt. Op die manier kan verspilling van medicijnen - die in Nederland volgens schattingen jaarlijks oploopt tot zo'n 100 miljoen euro - worden tegengegaan.

Gezamenlijke uitdaging

In de nieuwe strategische samenwerking tussen ETZ en VGZ is onder meer vastgelegd dat de groeiende zorgvraag binnen de huidige capaciteit en afspraak wordt opgevangen. Dit stimuleert het ziekenhuis en de verzekeraar om slim met de beschikbare zorgcapaciteit en financiële middelen om te gaan, waarbij de verleende zorg van hoog niveau blijft. Samen zullen ze via innovaties in de zorg, en slimme samenwerking in de keten oplossingen moeten bedenken die blijven leiden tot hoogwaardige kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de regio.

Door: Nationale Zorggids