Kamer debatteert over collectiviteitskorting zorgverzekering

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid debatteerde woensdag met de Tweede Kamer over zijn wetsvoorstel dat de collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen moet afschaffen. Kuipers wil er vanaf omdat collectieve kortingen voor verzekerden eigenlijk een sigaar uit eigen doos zijn. De zorgpremie wordt eerst voor iedereen verhoogd, waarna een bepaalde groep verzekerden dit terugkrijgt alsof het een korting is. Deze kortingen leiden niet tot een besparing van de zorgkosten. Dit meldt de Tweede Kamer

Door collectiviteitskortingen te verbieden, zullen de verschillen tussen premies kleiner worden, denkt de minister. Betekent dat dat de premies omlaaggaan voor mensen die niet in een collectiviteit zaten, vraagt Van der Staaij (SGP).

Den Haan (Fractie Den Haan) vraagt aandacht voor programma's voor een gezonde leefstijl die in collectiviteiten werden aangeboden. Zij vreest dat mensen met het vervallen van de korting ook verstoken zullen blijven van dergelijke programma's.

Kuipers benadrukt dat hij de collectiviteitskorting afschaft en niet de collectiviteiten zelf. Afspraken over gezondheidsbevordering, preventie en aanvullende verzekeringen kunnen dus blijven worden gemaakt.

Gemeentepolis

Mensen met weinig geld kunnen zich via een gemeentepolis met een lage premie verzekeren. Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) willen dat het voor gemeenten mogelijk blijft om minima een gemeentepolis aan te bieden.

Maar Van den Berg (CDA) wil niet dat inwoners van een gemeente die geen gemeentepolis aanbiedt, uiteindelijk moeten betalen voor inwoners van gemeenten die zo'n polis wel aanbieden. Zoek de compensatie in het verhogen van de zorgtoeslag, stelt Hijink (SP) voor. Paulusma (D66) vraagt juist voor deze kwetsbare groep om blijvende aandacht voor gezondheidsbevordering.

De gemiddelde collectiviteitskorting van een gemeentepolis was lager dan die van polissen voor studenten en werknemers, benadrukt Kuipers. Met de afschaffing betalen de minima daar dus niet meer aan mee. Gemeenten kunnen wel een premiebijdrage voor de aanvullende verzekering blijven verstrekken.

Veelheid aan polissen

Kuipers hoopt dat met de afschaffing van de collectiviteitskorting een overzichtelijker polisaanbod zal ontstaan. Goed dat er iets aan die "polisjungle" wordt gedaan, vindt Paulusma (D66). Van den Berg (CDA) wil verder gaan: weg met budgetpolissen, polissen met een extra hoog eigen risico en tweelingpolissen. Zorg dat mensen meer greep krijgen op de keuze van een zorgverzekering, zegt Tielen (VVD).

Marktwerking

Tienduizenden mensen kunnen hun zorgverzekering niet betalen, terwijl bij de zorgverzekeraars topinkomens worden verdiend. Dat is wat marktwerking in de zorg doet, meent Westerveld (GroenLinks). Daarom wil Hijink (SP) een nationaal zorgfonds waarin de zorg via de belastingen wordt gefinancierd.

De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.