Normal_pexels-anna-shvets-3845129

 Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Coöperatie VGZ hebben een nieuw strategisch samenwerkingsverband voor een periode van vijf jaar (2022 – 2026) ondertekend. Beide alliantiepartners zijn erg tevreden over de resultaten die de samenwerking al heeft opgeleverd en zetten hun ambitie om de zorg zinniger en toekomstbestendig te organiseren graag samen voort. Dit meldt VGZ. 

In het ETZ zijn de afgelopen jaren al ruim honderdvijftig initiatieven gestart om de zorg slimmer, efficiënter, kwalitatief beter en innovatiever te maken. Het sturen op gepast gebruik van dure geneesmiddelen, het toedienen van antibiotica in de thuissituatie en het project ‘Intensive Care zonder muren’ zijn daar goede voorbeelden van.

Uitgangspunten

In het nieuwe meerjarencontract hebben het ETZ en VGZ gekeken naar de uitgangspunten om de transitie naar gepaste zorg verder vorm te geven. Zo hebben digitalisering van de zorg – digitaal als het kan, fysiek als het nodig is - en preventie nadrukkelijk een plek gekregen in de overeenkomst. Op deze manier organiseren beide alliantiepartners minder druk op schaarse capaciteit en beheersing van zorgkosten. Dat heeft ertoe geleid dat het contract aansluit bij de transitieopgave die zij de komende jaren gezamenlijk vorm willen geven.

Focus op aantal speerpunten

In het nieuwe meerjarencontract ligt de focus op een aantal speerpunten. De grote kracht zit hem in het feit dat de zorgprofessionals van het ETZ actief deelnemen aan de werkgroepen, dat ze bevlogen nieuwe ideeën en werkwijzen delen en dat ze als ambassadeur paraat staan om hun kennis te verspreiden door Nederland en daarbij worden ondersteund door professionals van VGZ.

Door: Nationale Zorggids