Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

De Miljoennota die op Prinsjesdag is overhandigd heeft mogelijk ook gevolgen voor de zorgverzekering. Wat voor invloed heeft de begroting precies op de zorg die wij in Nederland krijgen? Dit gebeurt er met de zorgpremie, herstelzorg, het eigen risico, vitamine D, de combinatietest en meer, meldt Algemeen Dagblad.

Vooral de eerstelijnszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen, wordt versterkt. Voor een verzekerde betekent dat niet zoveel, want voor huisartsenzorg hoeven inwoners van Nederland niet te betalen. De kosten gaan niet ten laste van het eigen risico, maar dat was al zo. Het eigen risico staat al een paar jaar vast op 385 euro en dat blijft ook zo in 2023.

Herstelzorg

In voorbereiding op een mogelijke volgende pandemie, wordt herstelzorg na corona in de basisverzekering met een jaar verlengd tot 1 augustus 2023. Mensen met ernstige coronaklachten maken daarmee langer aanspraak maken op paramedische herstelzorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, uit het basispakket.

NIPT

Vitamine D gaat vanaf 1 januari 2023 uit de basisverzekering en ook de combinatietest (bloedtest en nekplooimeting bij het ongeboren kind) verdwijnt uit het pakket. Daarvoor in de plaats komt de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) waar ouders met een medische indicatie vanaf volgend jaar gebruik van kunnen maken. Ook zonder medische indicatie kunnen ouders een NIPT laten doen, maar daar moeten ze tot 1 april 2023 nog een eigen bijdrage van 175 euro voor betalen. 

Duurdere zorgpremie

De zorgpremie stijgt komend jaar tot ongeveer 137 euro. Het gaat om een gemiddelde stijging van 11 euro per maand. Eerder ging de premie met een paar tientjes per jaar omhoog, maar dat is nu dus 127 euro op jaarbasis. Dat de premie nu zo hard stijgt, komt door de hogere zorgkosten. Of de premie echt 137 euro gaat zijn, hangt af van de zorgverzekeraar. Zij besluiten in november wat hun verzekerden moeten betalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze reserves inzetten, waardoor de stijging van het maandbedrag beperkt blijft.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky