Behoefte aan informatie bij aankoop zelfzorggeneesmiddelen is niet groot

Een belangrijk onderdeel van zelfzorg is het gebruik van geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij drogist, apotheek of supermarkt. Bij de aankoop van deze zelfzorggeneesmiddelen ontving twee derde van de kopers geen informatie van de medewerker over het gebruik ervan. Zij bleken er ook geen behoefte aan te hebben; de meerderheid leest wel de bijsluiter om aan informatie te komen. Dit meldt Nivel.

Bij juist gebruik zijn zelfzorggeneesmiddelen in principe veilig. Bij onjuist gebruik kunnen ongewenste negatieve effecten optreden. Dit betekent dat goede informatie voor consumenten van groot belang is.

Beschikbare informatie is wel betrouwbaar

De meeste mensen die zelfzorggeneesmiddelen hebben gebruikt in het afgelopen jaar kochten deze bij de drogist (58 procent). Veruit het meest gekochte middel is paracetamol. Bij de laatste aankoop kreeg twee derde van de mensen (66 procent) geen informatie over het geneesmiddel. Zij gaven aan hier ook geen behoefte aan te hebben. Slechts 2 procent van de mensen kreeg geen informatie, terwijl zij daar wel behoefte aan hadden. Bijna driekwart van de mensen die informatie kregen (73 procent), vond deze betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. De belangrijkste twee redenen waarom mensen de informatie als niet betrouwbaar bestempelden, waren dat zij het personeel niet deskundig vonden en dat er geen verwijzing was naar aanvullende informatie.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/behoefte-aan-informatie-bij-aankoop-zelfzorggeneesmiddelen-niet-groot, geraadpleegd op 23-01-2023