Normal_female-doctor-holding-small-red-heart-on-palm-of-h-2022-06-17-02-35-29-utc__1_

Zorgverzekeraar VGZ en het HagaZiekenhuis hebben een driejarencontract ondertekend, die de successen van de vorige meerjarenovereenkomst moet voortzetten. De partijen gaan onder meer verder met het verbeteren van de kwaliteit van zorg, samenwerking met andere zorgaanbieders en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Dit meldt VGZ. 

Het HagaZiekenhuis realiseerde in het programma Haga Zorg Dichtbij tientallen projecten waardoor patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis hoefden te komen. Dit maakt de zorg efficiënter.

Ambitieuze koploper

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ: “Met het programma Haga Zorg Dichtbij heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren laten zien een ambitieuze koploper in de transformatie van zorg te zijn. Zo implementeerden zij ruim dertig bewezen goede voorbeelden van passende, zinnige zorg. Als hartcentrum in de regio verbeterden cardiologen samen met huisartsen het triagebeleid, waardoor minder patiënten het ziekenhuis hoefden te bezoeken. Wij zijn enthousiast dat wij samen met HagaZiekenhuis afspraken hebben kunnen maken voor de zorg voor onze leden voor de komende jaren.”

Zorg blijft toegankelijk en van hoog niveau

HagaZiekenhuis en VGZ spreken af dat de groeiende zorgvraag niet leidt tot meer kosten. Zorg blijft toegankelijk en van hoog niveau. Dat betekent dat beide organisaties scherp kijken naar de benodigde en beschikbare financiële middelen én de inzet van medewerkers. Samenwerken in de regionale zorgketen en innovatie zijn daarbij kansrijke en belangrijke onderwerpen.

Door: Nationale Zorggids