Normal_euro-2021-08-26-20-11-08-utc-min__1_

Mede door een flink verlies aan beleggingen, is het verlies van zorgverzekeraar CZ in 2022 meer dan verdrievoudigd. De beleggingsresultaten vorig jaar kwamen vorig jaar in de min met ruim 180 miljoen euro aan verlies op dat vlak. Dit zou volgens de verzekeraar komen door de inflatie en rentestijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Om de stijging van de zorgpremies te beperken, moest CZ daarnaast geld uit zijn reserves halen. Dit meldt CZ.

De gemiddelde zorgpremie en rijksbijdragen per verzekerde stegen afgelopen jaar met bijna 3 procent naar 3.056 euro. “Het inzetten van onze reserves om de premie betaalbaar te houden past in ons beleid. Wat we in financieel goede jaren overhouden, gaat in een ander jaar weer terug naar onze verzekerden”, zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ. Hij maakt zich flinke zorgen over het groeiende tekort aan zorgcapaciteit. Hij pleit er dan ook voor om de zorg anders te gaan organiseren.  

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky