Gezondheid doorslaggevend bij Brabanders tijdens Kamerverkiezingen

Voor de meeste Brabanders is gezondheid het onderwerp dat doorslaggevend is bij het stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Voor 31 procent van hen is de zorg onbetaalbaar geworden. De helft van de door Newcom 808 ondervraagde Brabanders vindt het eigen risico in de zorg redelijk. Ze geven de zorg gemiddeld een rapportcijfer 7. Dit meldt Omroep Brabant.

Op de vraag of bejaardentehuizen weer een terugkeer moeten maken, antwoord 76 procent positief. Hoewel de overheid ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis wil houden, vinden Brabanders dat senioren rustig oud moeten kunnen worden in een verzorgingshuis.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky