Slechthorenden krijgen niet de zorg die zij nodig hebben om mee te komen

Zorginstituut Nederland heeft drie verbeterpunten gepubliceerd voor een betere hoorzorg voor volwassenen met slechthorendheid. Zij krijgen op dit moment namelijk niet de zorg die zij nodig hebben om goed mee te komen in de samenleving. De verbeteringen in de hoorzorg moeten uiterlijk 2026 gerealiseerd zijn. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders zijn slechthorend. Het merendeel heeft last van perceptief gehoorverlies, wat ontstaat door schade aan de binnenoor. Signalen die nodig zijn om te horen, komen niet goed aan bij de hersenen. Naar verwacht zijn er in 2030 zo’n 1,7 miljoen slechthorenden in ons land. Dat betekent dus dat er in 7 jaar tijd 700.000 slechthorenden bij komen.

Groeiend maatschappelijk probleem

Mensen met een verslechterd gehoor kunnen problemen ervaren op werk of op school. Hoewel het meestal ouderen zijn met slechtere oren, hebben ook steeds meer jongeren gehoorverlies door overmatige blootstelling aan lawaai. Dit maakt slechthorendheid een groeiend maatschappelijk probleem, aldus Zorginstituut Nederland. Desondanks is er bij zorgverleners onvoldoende aandacht voor deze problematiek en wordt de zorg voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid niet voldoende nageleefd in de praktijk. Dat hoorzorg bestaat uit meer dan een hoortoestel, vertellen zorgverleners vaak niet. Maar onderdeel van die zorg zijn ook psychosociale hulpverlening of communicatietraining.

Verbetermaatregelen op drie thema's

Ook is er bij zorgverleners weinig aandacht voor het goed instellen van een hoortoestel en is de nazorg niet overal op hetzelfde niveau. De database met verzekerde hoortoestellen is niet actueel, waardoor verzekerden deze niet kunnen raadplegen. Zorginstituut Nederland adviseert daarom verbeteringen op drie thema’s: meer integrale en persoonsgerichte hoorzorg, verbeteren van de hoorhulpmiddelenzorg en verbeteren van de voorlichting aan slechthorenden. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky