Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Vanwege de personeelstekorten zijn er 's avonds en 's nachts vaak geen thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen meer beschikbaar. Ouderen die thuis of in een verpleeghuis wonen, zouden in de toekomst een beroep moeten kunnen doen op een spoeddienst als zij 's nachts in nood komen. Brancheorganisaties ActiZ stelt dat zorgaanbieders hiermee een gat zouden kunnen vullen die is ontstaan door personeelstekorten en bezuinigingen. Dit meldt de Telegraaf.

In de regio’s Haaglanden en Rotterdam zijn hebben samenwerkende zorgorganisaties al zulke spoeddiensten voor de nacht opgezet. Op dit moment zijn er voor deze vorm van zorg nog geen duidelijke afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. In principe betalen zij alleen voor medische verrichtingen, terwijl hele teams ’s nachts klaarstaan voor een spoeddienst. Verzekeraars en zorgaanbieders zijn hierover met elkaar in gesprek.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky