Advies: vergoed HIFU voor mensen met essentiële tremor uit basispakket

De behandeling High intensity focused ultrasound (HIFU) zou in het basispakket van de zorgverzekering moeten, zodat mensen met een matige tot ernstige essentiële tremor een passende behandeling kunnen krijgen. In deze groep zitten er zo’n 150 patiënten die geen baat hebben bij medicijnen of diepe hersensimulatie. HIFU kan hun klachten verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Mensen met essentiële tremor hebben een progressieve aandoening van het zenuwstelsel. Ze hebben vaak last van het vanzelf en oncontroleerbaar trillen van een lichaamsdeel, hun hoofd en soms ook hun stem. High intensity focused ultrasound (HIFU) is effectieve zorg voor deze patienten. Zorginstituut Nederland adviseert daarom ook om de behandeling vanuit de basisverzekering te vergoeden. De tremor wordt behandeld met geluidsgolven. Patiënten ervaren hierdoor gezondheidswinst en betere kwaliteit van leven.

Twee gespecialiseerde centra

Twee gespecialiseerde centra mogen HIFU uitvoeren, omdat essentiële tremor niet vaak voorkomt. Welke centra dat zijn, is nog niet bekend.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky