Straks geen minimapolis meer voor Utrechters met kleine portemonnee

De speciale zorgverzekering voor minima in Utrecht, de U-polis, is er straks niet meer. Niet alle partijen in de gemeente zijn daar even blij mee. Zo maakt de PvdA zich zorgen om de gevolgen voor mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. De U-polis maakt hun situatie financieel overzichtelijker. Dit meldt RTV Utrecht.

Voor een reguliere zorgverzekering betalen mensen gemiddeld zo’n 146 euro per maand, exclusief aanvullende zorgpolissen. Door een toeslag voor mensen met een laag inkomen, kost de verzekering maandelijks niet meer dan 123 euro. In Utrecht maken bijna 5.000 mensen met een kleine portemonnee gebruik van de collectieve zorgverzekering U-polis. Maar vanaf volgend jaar is dat niet meer mogelijk, omdat deze wordt afgeschaft door de gemeente.

Ingehouden van bijstandsuitkering

Vooral de PvdA maakt zich hier zorgen over, met name voor uitkeringsgerechtigden. De kosten voor de U-polis worden namelijk ingehouden van de bijstandsuitkering. Zij hoeven dus niet eerst 180 euro aan zorgpremie te betalen en daarna een deel terug te krijgen via de zorgtoeslag. “Veel mensen met een laag inkomen ervaren veel stress rond financiële zaken. Dat het ingehouden wordt, is dus super gemakkelijk.” Volgens Ilse Raaijmakers van de partij heeft de collectieve zorgverzekering een gunstige dekking. “Het is best een radicaal besluit.”

Uit een kosten-batenanalyse van adviesbureau BS&F blijkt dat mensen met een gemeentelijke zorgverzekering 35 procent minder aanvragen doen voor bijzondere bijstand in verband met medische kosten. Ze maken minder gebruik van zorg en hebben op de langere termijn een betere  gezondheid. Ook neemt het aantal betalingsachterstanden af: met wel 40 procent.

Genoeg alternatieven

Volgens de VVD, die een voorstel indiende voor het afschaffen van de U-polis, zijn er genoeg alternatieven: reguliere zorgverzekeringen die ongeveer hetzelfde kosten als de collectieve zorgpolis.  Het gebruik van de gemeenteverzekering loopt ook af, waardoor de noodzaak ervoor ook verdwijnt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky