Normal_image-2017-03-08

Afgelopen zaterdag publiceerde het Brabants Dagblad de resultaten van een Zorgenquête over de veranderingen in de zorg. In totaal vulden 19.129 cliënten, zorgverleners en mantelzorgers de Zorgenquête in. De resultaten werden gepresenteerd onder drie thema’s: de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. In de krant is verder te lezen dat de enquête een nulmeting moet zijn en in de toekomst wordt herhaald. Onduidelijk blijft vanuit welke onderzoeksmethode is gewerkt. Daarnaast wanneer de 19.129 respondenten zullen worden benaderd om na verloop van tijd dezelfde (of andere) vragen te beantwoorden. Desondanks zullen de resultaten voor onderzoekers, politici, beleidsmakers een bron aan informatie bieden voor respectievelijk verder onderzoek, een verkiezingscampagne dan wel nieuw te ontwikkelen beleid.

Door #Nieuwedenkersindezorg

Een aantal dagen na deze publicatie vroeg ik me af welke boodschap er achter deze resultaten te vinden is. Om hier een antwoord op de vinden lees ik vanmorgen nogmaals de deelresultaten en bekijk de  grafieken.
 
Gebrek aan informatie
Als je de tijd neemt om alle deelgrafieken te bekijken, is er een opmerkelijk uitkomst te zien. 73,2% van de respondenten is op de hoogte van de veranderingen in de zorg. Daarnaast zijn de respondenten ronduit negatief over de verandering in de zorg. Echter als je de deelresultaten bekijkt van zowel de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet scoort men unaniem het hoogst bij ‘het meest zorgen maken over’:
 
  1. Dat men niet meer weet wat de gevolgen van de veranderingen in de zorg zijn.
  2. De angst voor minder zorg
Achtendertig procent van de mantelzorgers respondenten maakt zich zorgen dat met alle veranderingen de zorg te zwaar wordt. Daarnaast maakt 33,2 procent van de mantelzorgers respondenten zich het meest zorgen wie de zorg gaat doen als zij het zelf niet meer kunnen.
 
Wat betekent dit? Je weet dat er verandering zijn in de zorg maar je weet niet wat en welke componenten in jou situatie van betekenis zijn. In feite maakt men zich dus zorgen over iets waar men bij gebrek aan feiten, informatie gedwongen stil komt te staan. Eigen regie nemen, eigen keuzes maken is dan ver te zoeken. In een niet wetende staat verkeren geeft onzekerheid en ja; roept zelfs angst op. Zoals we weten werkt angst verlammend. Dat maakt ook, dat mensen die tot nu toe elke dag passen en meten om mantelzorg en professionele zorg te combineren, nu nog meer tijd en energie kwijt zijn om de juiste weg te vinden.
 
Informatie: wiens verantwoordelijkheid?
In oktober 2014 publiceerde de SIM Groep al een onderzoek waaruit bleek dat de digitale dienstverlening rondom decentralisaties ernstig tekort schiet bij gemeenten. Het zou goed zijn om te zien hoe dit na januari 2015 is gesteld. Weet je als burger waar je überhaupt relevante informatie kunt vinden of is deze relevante informatie gewoon (nog) niet beschikbaar? Desondanks blijft het, een gezamenlijke verantwoordelijkheid: bij jezelf maar ook bij degene die de informatie zouden moeten leveren.
 
Zorginnovatie beter in beeld
Aan het begin van deze blog was ik op zoek naar de achterliggende betekenis van de uitkomsten van de Zorgenquête. De volgende waardevolle betekenissen heb ik hier aan gegeven:
 
De resultaten van de enquête roepen op om meer (media) zichtbaarheid te geven aan de vele lokale en landelijke projecten, (online) initiatieven, handige zorgproducten, e-health toepassingen gericht om de mantelzorger van vandaag én de mantelzorger van de toekomst te bedienen.
Koppel deze informatie aan praktische,  snel bereikbare en transparante informatie over het regelen van zorg en hulp in de thuissituatie. Het bieden van volledige informatie maakt dat iemand daadwerkelijk eigen keuzes kan gaan maken voor zichzelf en / of voor een ander.
Tot slot: veranderingen in de zorg baart zorgen maar kan in de woorden van de schrijver Paulo Coelho ook omgekeerd beleeft worden:
 
“Use fear as an engine not as a break.”
 
Anni