Normal_image-2017-03-08

Mantelzorg voor Beginners biedt mensen informatie over diensten, hulpmiddelen en instanties. Sinds de lancering van de website Mantelzorg voor Beginners komen er regelmatig e-mails binnen van mensen die praktische vragen hebben rond het regelen van zorg en hulpmiddelen. In deze blog een terugblik op een aantal vragen en welke betekenis we hier aan kunnen ontleden.

Door #Nieuwedenkersindezorg

Diensten
De volgende vraag kwam binnen van een mantelzorger: “Hoe bereid ik me voor op een gesprek met diegene die de indicatie moet geven voor de hulp die mijn moeder moet hebben?” Uit de mail bleek dat deze moeder persoonlijke zorg en huishoudelijke hulp nodig heeft. Het was interessant om te constateren, dat de nadruk in deze vraag lag op de voorbereiding door de mantelzorger. Hoe zit het dan met de voorbereidingen van de zorgontvanger? vroeg ik mezelf af. Een korte rondgang op internet leert dat er verschillende adviezen in omloop zijn voor de mantelzorg om de zogeheten ‘keukentafelgesprekken' aan te gaan. Geen van deze tips en adviezen gaan over de wijze waarop de mantelzorger het gesprek kan voorbereiden mét de zorgontvanger. Of als de zorgontvanger niet in staat is om te communiceren, hoe de mantelzorger de vragen en behoeften toch in kaart kan brengen. In deze situatie werd dan ook verwezen naar de website, concreet over de vragen die de mantelzorger kan stellen aan de zorgontvanger over persoonlijke verzorging.
 
Hulpmiddelen
Vrijwel alle mails over een specifiek hulpmiddel kwamen niet van mantelzorgers, maar van mensen die zelf een probleem hebben en op zoek zijn naar een oplossing. Dat is mooi om te constateren! Immers dit geeft weer dat deze groep mensen daadwerkelijk de eigen regie in handen hebben. Juist als het gaat om zelfredzaamheid en mobiliteit binnen de eigen leefomgeving.
 
“Ik heb moeite met staand douchen, ben al snel moe en kan haast niet blijven staan. Mijn arts adviseert mij om zittend te douchen. Dus zou ik graag willen weten, waar en hoe ik een hulpstuk aan kan vragen, voor in mijn douche, zo een klapstoeltje of zo, want de ruimte hier is al beperkt.”
 
Mijn eerste gedachte was: Waarom is deze persoon niet doorverwezen door de arts naar bijvoorbeeld een ergotherapeut? Daarnaast: Is het aan een arts om informatie te geven over vergoedingen? Als we de vraag nogmaals goed lezen dan wil deze persoon eigenlijk alleen weten waar en hoe ze een vergoeding kan krijgen. Zolang je er niets mee te maken hebt, weet je niet dat er honderden soorten en maten douchestoeltjes in omloop zijn.  
 
Instanties
“Hoe vragen wij een mantelzorgwaardering aan? Het gaat over een buurman, die we al langer dan een jaar dagelijks bijstaan in zijn ziek zijn. We hebben het formulier van gemeente X ingevuld, maar halverwege het formulier bleek het te gaan over degene die mantelzorg ontvangt.”  
 
Ik vroeg mij af: Voelen zij zich door hun buurman niet gewaardeerd? Dit is een interessante vraag omdat deze mensen als goede buren hebben opgetreden, zoals dit in de nieuwe participatiemaatschappij wordt verlangd. Tegelijkertijd hebben ze zelf na een jaar geconcludeerd, dat hun geboden burenhulp een andere vorm van waardering verdient. Zolang deze buurman dit zelf niet kenbaar maakt bij de gemeente door zelf het formulier in te vullen, zal dit ook niet gebeuren.
 
Wat is de gemene deler van al deze vragen?
Mensen willen niet afhankelijk zijn van een instantie en nemen ook hun eigen verantwoordelijkheid. Zolang het onduidelijk blijft welke instantie / organisatie waar verantwoordelijk voor is, blijven dit soort vragen echter onbeantwoord.
 
Anni Tüski, initiatiefneemster Mantelzorg voor Beginners.
 
© Nationale Zorggids