Normal_image-2017-03-08

Ruim anderhalf jaar geleden is de blogserie 'Nieuwe denkers in de zorg' gestart. Samen met anderen wilde ik ruimte bieden aan mensen die buiten de geijkte paden nieuwe ideeën hebben over en in de zorg. Mensen, die vanuit een persoonlijke ervaring of de ervaring van iemand uit de omgeving met een idee komen en besluiten: dit kan anders! Maar hoe vind je deze #nieuwedenkersindezorg? De kleine vissen in een zee van grote spelers in de zorg. Mijn ervaring: goed kijken en luisteren!

Door #Nieuwedenkersindezorg

Afgelopen zomer hoorde ik voor het eerst over een nieuw initiatief van de Sprekende Mantelzorgers. Deze eigenzinnige dames kwamen op het idee om een Mantelzorg Award te lanceren. Voor de mantelzorger? Nee, juist niet!

Wat is het idee hierachter?

Sprekende Mantelzorger Marjo Brouns: “Iedereen in Nederland weet inmiddels wat mantelzorg is. In de media, maar ook in je directe omgeving is vaak veel aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers. Dat is logisch, de cijfers laten ons ook zien dat veel mensen voor een naaste zorgen. In Nederland zijn het er reeds meer dan drieënhalf miljoen en een half miljoen daarvan voelt zich zwaar (over)belast. Mantelzorgbeleid in ons land richt zich op die overbelasting en veel (overheids)instanties maken allerlei plannen en beleid om mantelzorgers te helpen en te ondersteunen. Door uit te gaan van een hulpbehoevendheid creëer je juist bij mantelzorgers afhankelijkheid en slachtofferschap. Mantelzorg Awards gaat over emancipatie van mantelzorgers. Juist het onafhankelijk kunnen zijn is dat wat kracht geeft. Dat gunnen we iedereen die voor een dierbare zorgt.”

Omdenkers: “Mantelzorgers hoeven niet gered te worden.”

Met dit in gedachten wil de Mantelzorg Awards een podium creëren waarop verhalen verteld worden die inspireren. Mensen die langdurig voor een familielid of vriend zorgen (mantelzorgers), wordt gevraagd om iemand te nomineren die mantelzorg voor hen mogelijk maakt. Dit kan een bijzondere huisarts zijn, een lieve vriendin, een zorgconsulent, een docent, een collega, een buurvrouw, een thuiszorgmedewerker of iemand anders, door wie je je als mantelzorger gesteund en geholpen voelt.

Mantelzorgers kunnen iemand nomineren voor de Mantelzorg Award. Doe dat daar waar mogelijk ook in samenspraak met degene voor wie je zorgt! Iemand met een chronische ziekte mailt: “Doordat mijn chronische klachten (tijdelijk) onder controle zijn heeft mijn partner ook weer meer tijd voor zichzelf en voor de fijne dingen samen. Dus de behandelingen zijn een randvoorwaarde geweest die de kwaliteit van leven voor zowel mijzelf als mijn omgeving verbeterd cq ontlast hebben.”

Dat kan niet altijd. Want misschien ervaart de mantelzorger steun van iemand die voor de zorgontvanger verder triviaal is. Het is juist goed dat een mantelzorger iemand onafhankelijk van de zorgontvanger kan nomineren. Want de ervaring van de één is heel anders dan de ervaring van de ander. Een oud echtpaar krijgt hulp van zoon en dochter. Die regelen schoonmaakhulp want dat is hard nodig. De mantelzorgers (kinderen) ervaren minder belasting door de hulp maar het echtpaar vindt huishoudelijke hulp ‘lastig’ en nooit helemaal zoals zij het willen. Toch zouden deze kinderen de schoonmaakhulp kunnen nomineren. Want zíj als mantelzorger worden ontlast..

Is de Mantelzorg Award een gek idee? Misschien wel. In ieder geval nomineer ik de dames van de Sprekende Mantelzorgers tot #nieuwedenkersindezorg!

© Nationale Zorggids / Mantelzorg voor Beginners