Cosis, krachten bundelen, verstandelijk gehandicapten

GRONINGEN – Sinds dit jaar gaan twee zorginstellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg in het noorden van het land samenwerken, zo meldt de website van zorginstelling NOVO.

Cosis wordt de nieuwe naam waarin Promens Care en NOVO hun krachten bundelen. Binnen Cosis wordt de komende jaren toegewerkt naar gemeenschappelijke ondersteunende diensten. De beide zorginstellingen blijven zelfstandig en onder hun eigen naam werken. Door de samenwerking van beide organisaties zijn zij voorbereid op de toekomst. Hierin staat het belang van de cliënt centraal. Door kleinschaligheid en samenwerking met (lokale) partners wordt getracht de cliënt een zo goed mogelijk leven te laten leiden in en met hun omgeving.

De beide zorginstellingen hebben samen ongeveer 5.000 cliënten. NOVO is alleen actief in de provincie Groningen en telt 1.400 medewerkers. Promens Care is naast Groningen ook werkzaam in Drenthe en telt 2.000 medewerkers. Omdat Promens Care ook hulp biedt aan cliënten met langdurige psychische problemen zal de fusie ook deze zorg betreffen.  

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal