Normal_hart

De vooruitzichten en levenskwaliteit van hartpatiënten blijken mede afhankelijk van hun gevoel van samenhang in het leven (sense of coherence, SOC). Dat blijkt uit het proefschrift van psycholoog Barbora Šilarová, zo meldt Artsennet.

Šilarová onderzocht de rol die SOC speelt bij mensen met een coronaire hartziekte, waar vooral in Centraal-Europa veel mensen aan overlijden. Šilarová gebruikte voor haar onderzoek medische gegevens uit Slowakije.

De vooruitzichten van hartpatiënten worden voor een belangrijk deel bepaald door de vraag of zij bereid zijn hun leven aan te passen. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken of alcohol, verandering van eetpatroon en door meer te bewegen. Het gevoel van samenhang (SOC) bleek inderdaad een voorspeller te zijn van niet-roken of stoppen met roken na een behandeling van een hartaandoening. Dat verband was er ook tussen SOC en alcoholgebruik, maar verrassend genoeg niet voor SOC en fysieke activiteit.

Andersom bleken een lage SOC en een hogere mate van vijandigheid een goede voorspeller van slechte vooruitzichten en een lage kwaliteit van leven. Een lage SOC werd door de promovenda onder andere aangetroffen bij Roma patiënten. Šilarová concludeert dat SOC meer aandacht verdient, zowel in de behandeling van hartpatiënten als in het opzetten van interventies ter verbetering van gezondheidsgerelateerd gedrag.

Barbora Šilarová promoveert op 27 januari 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

© Nationale Zorggids