Normal_adminstratie

Gemeenten maken torenhoge administratiekosten als gevolg van decentralisaties. De overdracht van zorgtaken naar gemeenten is een enorme operatie, waardoor bedrijfsprocessen nog niet goed op elkaar zijn aangesloten. Dat meldt Binnenlands Bestuur. 

Hans Versteeg, projectleider informatievoorzieningen decentralisaties bij VNG, vindt dat gemeenten hun administratie zo snel mogelijk moeten standaardiseren. “Er zijn 393 gemeenten, met zesduizend zorgaanbieders. Daarbij zijn er zo'n vijftig ICT-bedrijven die ook betrokken zijn bij de processen. In totaal levert dit 126.000 productcodes op die worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. Zoiets is niet te behappen voor gemeentelijke administratie en hun ICT”, aldus Versteeg.

Versteeg vindt dat de administratie moet worden vereenvoudigd. “Gemeenten zijn nu veel duurder uit. De extra administratiekosten van de decentralisatie bedragen tussen de 100 en 150 miljoen euro, terwijl de bedoeling van de decentralisatie juist was om deze kosten terug te dringen. Er worden door gemeenten nu AWBZ-standaarden gebruikt, maar deze worden aangevuld door de individuele gemeentelijke normen en eisen, die weer niet zijn afgestemd met andere partijen.”

Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA bij King, vindt dat gemeenten best tevreden mogen zijn over wat er tot nu toe al is bereikt. “De decentralisatie betekent dat gemeenten er ineens een hele hoop taken bij hebben en we zijn nu zo ver dat deze in ieder geval uitgevoerd worden. De enorme operatie is in grote lijnen dus geslaagd, al worden er in de media veel negatieve verhalen gepubliceerd. Maar dat zo'n enorme operatie niet vlekkeloos verloopt is niet te voorkomen. Het is té groot, daar is gewoon tijd voor nodig. Het is nu zaak om van transitie naar transformatie te gaan. En daar ben je in principe nog jaren mee bezig. Eigenlijk komt er aan zo'n transformatie nooit een eind.” 

© Nationale Zorggids