Gemeenteraadsleden willen jeugdzorg weer teruggeven aan het rijk

Hoewel de meeste gemeenteraadsleden vinden dat er geen bezuinigingen mogen plaatsvinden in de jeugdzorg, vinden veel van hen ook dat deze gemeentelijke taak bij het rijk hoort te liggen. Gemeenten krijgen vanaf 2026 3 miljard euro minder uit het gemeentefonds; de belangrijkste inkomstenbron. Dit meldt Binnenlands Bestuur dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderzoek hiernaar deed.

Gemeenteraadsleden vinden vooral niet dat er bezuinigd moet worden op bouwen, wonen en ruimte. Milieubeheer is een taak waar wel op kan worden bezuinigd. Ook cultureel erfgoed, openbaar groen en verkeer en vervoer zouden geld kunnen missen. Slechts 7 procent vindt echter dat er op het Jeugdfonds sport en cultuur bezuinigd moet worden en 70 procent is van mening dat niet aan de jeugdzorg gekomen mag worden. Jeugdzorgaanbieders ervaren nu namelijk al veel druk, beargumenteren de gemeenteraadsleden.

Rendement jeugdzorg

Vorig jaar leed 40 procent van jeugdzorginstellingen verlies. Sinds de decentralisatie in 2015 ligt het rendement ook nog eens veel lager dan het zorggemiddelde in Nederland. Hoewel er in 2020 300 miljoen euro bij kwam, in 2021 600 miljoen euro en in 2022 zelfs 1,3 miljard euro, maakt dat niets uit voor de rendementen van jeugdzorgaanbieders.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky