Logo_amsterdam_logo_gemeente

De gemeente Amsterdam investeert negen miljoen euro om mensen met een lichamelijk of psychische beperking beter te middelen naar dagbesteding of werk. De investering moet ertoe leiden dat er geen wachtlijsten ontstaan voor dagbestedingstrajecten. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

De gemeente wil dat de 45.000 mensen die vanwege een beperking niet aan het werk kunnen ook participeren. Daarom investeert het negen miljoen euro in deze groep mensen. Als deze groep mensen werk heeft, dan verhoogt het de gezondheid, ontlast het de mantelzorgers en draagt het bij aan een stad waarin iedereen meetelt, aldus het college. Het geld dat de gemeente investeert komt uit het Participatiebudget. Amsterdam werkt al met GGZ-instellingen samen om mensen met een ernstige psychische beperkingen te helpen bij het zoeken en houden van werk.

Om de aanpak voor 2016 te verscherpen, wordt er dit jaar gestart met een onderzoek naar problemen die mensen met een arbeidsbeperkingen ervaren bij het zoeken naar werk of dagbesteding. 

© Nationale Zorggids