Logo_daling_geld_minder

Uit onderzoek in opdracht van de FNV blijkt dat 85 procent van de Nederlanders ‘nee’ zegt op de vraag of ze achter de bezuinigingen op de zorg voor ouderen en psychiatrische en gehandicapte cliënten staan. En 83 procent van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de zorg voor ouderen, psychiatrische patiënten en gehandicapte cliënten. Dat meldt FNV.

Gijs van Dijk, dagelijks bestuurder van de FNV: “Dit is een helder signaal aan het kabinet. Een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking wijst de bezuinigingen op de zorg af. Eerder al tekenden 736 duizend mensen de Volkspetitie Red de Zorg. De bezuinigingen op de zorg veroorzaken té grote problemen en dat moet het kabinet nu eindelijk maar eens aanpakken.”

Uit het onderzoek van Maurice de Hond onder 2251 Nederlanders blijkt dat ook de achterbannen van de coalitie van VVD en PvdA de bezuinigingen op de zorg afwijzen. Van de PvdA-stemmers zegt 92 procent ‘nee’ tegen de bezuinigingen. En 74 procent van de VVD-stemmers wijst het bezuinigingsbeleid op de zorg voor ouderen, psychiatrische en gehandicapte cliënten af.

Van Dijk: “Het zou goed zijn als het kabinet nu naar haar eigen achterban gaat luisteren en tegemoet komt aan onze eisen. Er is geen draagvlak voor deze vergaande bezuinigingen. Dat blijkt uit deze cijfers en dat zal blijken op 12 september als het Damrak volstaat met bezorgde mensen van alle politieke gezindte, uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van het land. Het protest tegen de bezuinigingen op de zorg leeft breed, heel breed.”

In de afgelopen twee jaar zijn door de bezuinigingen op de zorg 65 duizend mensen hun baan kwijt geraakt. De kwaliteit van de zorg is daarmee hard achteruit gegaan en de werkdruk is torenhoog. Op de vraag of mensen vinden dat er een norm voor personele bezetting moet komen in zorginstellingen zegt 85 procent ja. Van Dijk: “Zorgverleners willen niet een hele nacht alleen voor 100 ouderen in een verzorgingstehuis verantwoordelijk zijn, omdat ze dan nooit iedere oudere afzonderlijk de zorg en aandacht kunnen geven die ze verdienen.”

© Nationale Zorggids