Normal__cid_a174e118808440e0a13fadf899c01447_fleurpc

In samenwerking met meer dan 100 Nederlandse COPD-patiënten ontwikkelde Novartis de Volari-app. Deze uitgebreide en gebruiksvriendelijke applicatie voor de smartphone en tablet geeft inzicht in de dagelijkse leefstijl van COPD-patiënten en helpt en stimuleert ze om beter met de ziekte om te gaan. Dit meldt Novartis.

De app. houdt aan de hand van persoonlijk vastgestelde doelen scores bij van de zes belangrijkste onderdelen die het leven van een COPD-patiënt beïnvloeden: rookgedrag, de inname van medicatie, de waterconsumptie, het aantal minuten lichaamsbeweging, de kwaliteit van de nachtrust en de mate van klachten. Daarnaast wordt er een vraag gesteld over hoe iemand zich voelt. De patiënt kan aan de hand van overzichtelijke rapportages zien hoe het met hem of haar gaat. Het voordeel daarvan is dat patiënten zich meer bewust worden van hun gedrag en patronen gaan herkennen.
 
Goed gedrag wordt door Volari beloond met awards die in een virtuele prijzenkast komen te staan. Daarmee worden gebruikers gestimuleerd om dagelijks in te loggen en de vragen te beantwoorden. Juist dit aspect is volgens de makers belangrijk omdat je dagelijks actief bezig moet zijn met het verbeteren van je gedrag en resultaten vaak pas na langere tijd zichtbaar zijn.
 
De rapportages van de Volari-app. kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld de zorgverlener of met naasten die helpen bij het managen van de ziekte. Voordeel voor artsen is dat ze in één oogopslag een volledig en objectief beeld krijgen over de afgelopen periode. De vragen die dagelijks aan de COPD-patiënten worden gesteld, zijn gebaseerd op de CCQ-vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire) die wordt toegepast door behandelaars om de ziektelast van de patiënt in te kunnen schatten.
 
Volari is vrij toegankelijk en gratis te downloaden in Google Play en de App Store.

© Nationale Zorggids